tuyển dụng

nhu cầu tuyển dụng

hệ công nhân bậc 3/7 .....
số lượng.......................3.....................
chuyên môn..........chuyên nghành cơ khi